Luật sư tư vấn giành quyền nuôi con tại Quận 1

luât sư tư vấn giành quyền nuôi con quận 1

Tại Tòa án hiện nay số lượng các vụ án ly hôn ngày càng nhiều và ngày càng phức tạp. Trong số đó loại án giải quyết tranh chấp giành quyền nuôi con trong và sau khi ly hôn khá nhiều và việc giải quyết gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân chủ yếu là do các đương sự chưa nắm rõ các quy định của pháp luật về vấn đề này.

Do vậy, khi có tranh chấp về giành quyền nuôi con, các bên luôn cần sự tư vấn, hỗ trợ của Luật sư để có phương án tối ưu nhất. Bài viết luật sư tư vấn ly giành quyền nuôi con tại Quận 1 dưới đây sẽ trang bị cho Quý khàng những thông tin cần thiết khi giải quyết tranh chấp giành quyền nuôi con.

Luật sư tư vấn giành quyền nuôi con tại Quận 1
Luật sư tư vấn giành quyền nuôi con quận 1

1. Về quyền nuôi dưỡng chăm sóc con

Theo quy định tại khoản 1 Điều 71 Luật Hôn nhân và gia đình (LHNGĐ) năm 2014 thì “Cha, mẹ có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình”,

Điều này có nghĩa là quyền và nghĩa vụ đối với con luôn đặt ra với người làm cha, làm mẹ không phụ thuộc vào quan hệ hôn nhân của cha và mẹ còn tồn tại hay đã chấm dứt quan hệ vợ chồng hoặc chấm dứt quan hệ chung sống như vợ chồng hay chưa, cụ thể như sau:

 • Khoản 1 Điều 14 LHNGĐ 2014 quy định: “1. Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này”.
 • Ngoài ra, Khoản 1 Điều 81 LHNGĐ 2014 cũng quy định: “1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.”

Như vậy, khi hai người không chung sống với nhau nữa thì cha, mẹ vẫn phải thực hiện quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con và không phải trường hợp nào cha mẹ cũng xảy ra chuyện tranh giành nuôi con. Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ nuôi con trong các trường hợp sau đây: Con chưa thành niên; Con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Như vậy, khi hai người không chung sống với nhau nữa thì cha, mẹ vẫn phải thực hiện quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con và không phải trường hợp nào cha mẹ cũng xảy ra chuyện tranh giành nuôi con.

Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ nuôi con trong các trường hợp sau đây: Con chưa thành niên; Con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

2. Về điều kiện giành quyền nuôi con

Theo quy định tại Khoản 2 và 3 Điều 81 LHNGĐ 2014 quy định:

“2.Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

Tòa án tôn trọng sự thỏa thuận giữa cha và mẹ và quyết định ai sẽ là người được nuôi, chăm sóc con. Do đó, cha, mẹ của người con có thể thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên sau đối với con vào thời điểm trước, trong hoặc sau khi yêu cầu Tòa án chấm dứt quan hệ vợ chồng hay quan hệ chung sống như vợ chồng.

Trường hợp cha mẹ không thỏa thuận được ai sẽ là người nuôi dưỡng con thì Tòa án sẽ dựa vào quyền lợi của con để quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc. Việc quyết định ai có quyền nuôi con khi ly hôn ngoài những điều kiện nêu trên còn phụ thuộc vào các yếu tố khác, như chỗ ở, thu nhập, thời gian chăm sóc con… của mỗi bên, nhằm đảm bảo quyền lợi về mọi mặt của con. 

Để làm được điều này, buộc người yêu cầu phải chứng minh được trước Tòa án về bản thân sẽ cung cấp môi trường thuận lợi nhất cho sự phát triển của con và có đủ các điều kiện đảm bảo cả về kinh tế lẫn tinh thần đáp ứng cho yêu cầu phát triển bình thường của người con;

Đồng thời, người được nuôi con phải chứng minh mình có đủ điều kiện vật chất về thu nhập, tài sản, nơi ở ổn định… về tinh thần (có đủ thời gian để ở bên con, chăm sóc, nuôi dưỡng con, luôn phải đặt con lên hàng đầu…) để người con có cuộc sống ổn định và phát triển hơn bên không được nuôi con.

3. Quyền và nghĩa vụ cấp dưỡng cho con khi ly hôn

 • Khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con sẽ phải có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con cho đến khi con thành niên và có khả năng lao động hoặc có tài sản để tự nuôi mình.
 • Mức cấp dưỡng sẽ do hai bên (cha và mẹ) thỏa thuận căn cứ vào thu nhập thực tế, khả năng tài chính của người cấp dưỡng cũng như nhu cầu chi tiêu của người con.
 • Đặc biệt, khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng cũng do các bên thỏa thuận. Chỉ khi không thể thỏa thuận được, Tòa án mới quyết định áp dụng mức cấp dưỡng cho các bên.
 • Các phương thức cấp dưỡng cũng khá linh hoạt; có thể cấp dưỡng định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần. Phương thức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận.

4. Việc thay đổi quyền nuôi con và xử lý vi phạm về quyền nuôi con

Quyền được trực tiếp nuôi con không phải lúc nào cũng cố định. Khi rơi vào các trường hợp được quy định tại Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 sau đây có thể được thay đổi người nuôi con sau khi Tòa án đã có quyết định:

 • Khi cha mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người nuôi con.
 • Nếu con trên 7 tuổi thì khi đổi người nuôi con phải hỏi ý kiến của con.
 • Cha hoặc mẹ có quyền yêu cầu nếu thấy người còn lại không còn đủ khả năng và điều kiện để chăm sóc và mang đến cho con lợi ích tốt nhất nữa.
 • Nếu cả cha mẹ đều không có đủ điều kiện để nuôi dạy con thì Tòa sẽ quyết định trao quyền nuôi con cho người giám hộ

5. Dịch vụ tư vấn giành quyền nuôi con khi ly hôn tại quận 1 của chúng tôi

Phí dịch vụ tư vấn về giành quyền nuôi con khi ly hôn sẽ được xác định dựa trên từng hợp đồng, vụ việc cụ thể. Chúng tôi luôn đề cao tối đa quyền lợi của khách hàng nên mức phí dịch vụ của Luật sư ly hôn sẽ phù hợp với chất lượng dịch vụ mà chúng tôi mang lại.

 • Tư vấn giành quyền nuôi con sẽ bao gồm các nội dung sau:
 • Cha mẹ được giành quyền nuôi con trong trường hợp nào.
 • Tư vấn giành quyền nuôi con sẽ bao gồm các nội dung sau:
 • Cha mẹ được giành quyền nuôi con trong trường hợp nào.
 • Những vấn đề chứng minh để giành quyền nuôi con
 • Tuổi của con ảnh hưởng như thế nào khi giành quyền nuôi con
 • Quyền của cha mẹ đối với con khi thực hiện ly hôn.
 • Thủ tục giành quyền nuôi con.
 • Các dịch vụ pháp lý khác theo nhu cầu của khách hàng.

Để hiểu rõ hơn về thủ tục giành quyền nuôi con và các thủ tục pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo các thông tin dưới đây:

Số điện thoại: 0931 992 221

Website: luatsulyhon.vn

Email: luatsugioidanang@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *